آزمایشگاه تخصصی ویرومد یکی از مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاههای کنترل کیفی مواد غذایی دارویی آرایشی- بهداشتی، بسته بندی، آب و پساب می باشد که با استقرار الزامات استانداردISO/IEC-17025 به عنوان آزمایشگاه همکار وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، سازمان دامپزشکی و شرکت بازرسی SGS فعالیت می نماید.مجموعه آزمایشگاههای تخصصی ویرومد:

علاوه بر انجام آزمایشات عمومی و تخصصی آموزش های تئوری و عملی به تولید کنندگان، بازرگانان، سازمان ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی نیز ارائه می نماید.
دفتر تهران و آزمایشگاه مرکزی
خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 30 ، طبقه سوم
تلفن: 66949644 | نمابر : 66949643
Email: info@viromedlab.com

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست کشور
شرکت بازرسی بین المللی
بالای صفحه